Porady

Strefa Schengen – wszystko co musisz wiedzieć

Strefa Schengen to obszar, w którym obowiązuje swobodny przepływ osób bez kontroli granicznych na granicach wewnętrznych państw członkowskich. Oto kilka kluczowych informacji na temat Strefy Schengen:

  1. Historia: Strefa Schengen została ustanowiona w 1995 roku na mocy Umowy z Schengen, podpisanej w małym luksemburskim miasteczku o tej samej nazwie. Początkowo tworzyło ją 5 państw: Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg i Holandia. Obecnie obejmuje 26 państw członkowskich.
  2. Członkowie: Strefa Schengen obejmuje większość krajów Unii Europejskiej (UE), ale niektóre państwa UE, takie jak Wielka Brytania i Irlandia, zdecydowały się nie przystąpić do tej strefy. Oprócz państw UE, Strefę Schengen stanowią także państwa spoza UE, takie jak Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein.
  3. Swobodny przepływ: Podstawową zasadą Strefy Schengen jest swobodny przepływ osób. Oznacza to, że obywatele państw członkowskich mogą podróżować między nimi bez konieczności sprawdzania paszportów lub przechodzenia przez kontrole graniczne. Kontrole graniczne nadal istnieją na zewnętrznych granicach strefy.
  4. Wizy i pobyt: Osoby spoza Strefy Schengen mogą potrzebować wizy wjazdowej, aby wjechać do strefy. Jednak posiadacze wizy Schengen mogą podróżować między państwami członkowskimi bez konieczności uzyskiwania dodatkowych wiz.
  5. Przestępczość i bezpieczeństwo: Strefa Schengen wymaga współpracy policyjnej i wymiany informacji między państwami członkowskimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Wspólna baza danych umożliwia śledzenie osób poszukiwanych w związku z przestępstwami.
  6. Schengen a UE: Strefa Schengen nie jest tożsama z Unią Europejską, choć wiele państw członkowskich jest częścią obu tych struktur. Istnieją państwa, które są członkami UE, ale nie należą do Strefy Schengen, oraz państwa spoza UE, które są częścią Schengen.
  7. Granice zewnętrzne: Kontrola graniczna na zewnętrznych granicach Strefy Schengen jest szczególnie ważna w kontekście zarządzania przepływem migrantów i uchodźców. Wspólne działania podejmowane są w celu wzmocnienia ochrony tych granic.
  8. Współpraca: Państwa członkowskie Strefy Schengen współpracują w zakresie zarządzania granicami, zwalczania przestępczości transgranicznej i działań policyjnych. Wspólnie pracują nad utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie strefy.

Strefa Schengen ma wiele zalet, takich jak ułatwiony przepływ osób i handlu, ale jednocześnie wymaga wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa i kontroli granicznych. Jej funkcjonowanie jest regularnie oceniane i dostosowywane do zmieniających się warunków i wyzwań związanych z migracją i bezpieczeństwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *